Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży serdecznie zaprasza wszystkich organistów, muzyków kościelnych Diecezji Łomżyńskiej na Wielkopostny Dzień Skupienia, który odbędzie się w sobotę 5 marca 2022 roku, w siedzibie DIMK w Łomży (gmach WSD).

 


Program:

9.15 Nabożeństwo pokutne z konferencją - ks. kan. Jerzy Krysztopa – kustosz Sanktuarium Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli - Katedra Łomżyńska

10.00 Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp Janusza Stepnowskiego - Katedra Łomżyńska

11.00 Koncert organowy

11.45 Słowo powitania – ks. kan. Kazimierz Ostrowski - Dyrektor DIMK w Łomży

12.00 Wykład: Sztuka registracji oraz podstawy akompaniamentu liturgicznego z improwizacją - mgr Adam Kowalski - organista Bazyliki Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce, absolwent UMFC w Warszawie oraz UM w Łodzi

13.00 Komunikaty Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Łomży

13.30 Poczęstunek

W duchu odpowiedzialności za formację duchowo-muzyczną organistów Diecezji Łomżyńskiej uprzejmie prosimy wszystkich organistów o obowiązkowe przybycie na dzień skupienia. Lista uczestników zostanie podana do wiadomości Biskupa Łomżyńskiego.

 

 
Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o umożliwienie organistom uczestniczenia w Wielkopostnym Dniu Skupienia.
 
 
ks. Kazimierz Ostrowski
Dyrektor DIMK 
Duszpasterz pracowników kościelnych