AA 20210227 103859Przed kilkunastoma dniami rozpoczął się w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu. Jest to szczególny czas, kiedy poprzez kontemplację męki i śmierci Chrystusa chcemy zbliżać się do Boga i doświadczać Jego przebaczającej miłości. Dla parafii i wielu wspólnot katolickich to moment wzmożonych ćwiczeń duchowych, rekolekcji oraz głębokiego przeżywania nabożeństw Gorzkich żali i Drogi krzyżowej. O tym, jak ważny dla rozwoju duchowego jest to czas, wiedzą także muzycy kościelni, którzy przykładem lat wcześniejszych przybyli do katedry łomżyńskiej w sobotę 27 lutego br. na wielkopostny dzień skupienia organistów diecezji łomżyńskiej. W tym roku, mimo trwającej pandemii, w wydarzeniu wzięło udział ponad 110 organistów, z czego część łączyła się poprzez transmisję online.

 

Dzień skupienia rozpoczęła uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp Tadeusza Bronakowskiego, którą celebrowali również ks. inf. Jan Sołowianiuk, wieloletni wykładowca liturgiki, ks. Zbigniew Skuza, wykładowca Pisma Świętego i wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, ks. Paweł Nocko, wykładowca liturgiki oraz ks. Kazimierz Ostrowski, wykładowca muzyki kościelnej i dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży. Biskup w swojej homilii przypomniał, że od Środy Popielcowej w naszych świątyniach rozbrzmiewa Chrystusowe wezwanie „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Każdy z nas jest człowiekiem grzesznym, dlatego każdy z nas jest wezwany do nawrócenia. Modlitwa, post i jałmużna są nieodzowne do wzrostu w wierze, nadziei i miłości. Następnie biskup przypomniał wszystkim muzykom kościelnym o wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich ciąży. Zachęcił, aby we wspólnotach parafialnych byli wzorem kroczenia drogą chrześcijańskiej doskonałości i pomagali ludziom wzrastać w wierze i człowieczeństwie. Dziękując za ich codzienną ofiarną posługę, życzył, by ich praca nadal przynosiła błogosławione owoce dla naszej diecezji.

Podczas Eucharystii kwartet Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej wykonał utwory sakralne, m.in. Ave Verum Michała Sławeckiego czy O Memoriale G. P. da Palestriny. Po raz pierwszy została wykonana pieśń „Pokutujcie” oraz wielkopostne części stałe Mszy św. napisane specjalnie na tę uroczystość przez wykładowcę Instytutu pana Andrzeja Żerę. Na organach akompaniował Witold Perłowski. Dzięki życzliwości ks. Roberta Bączka, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, posługę liturgiczną na Mszy św. pełnili alumni łomżyńskiego seminarium.

Stałym punktem spotkań organistów naszej diecezji jest koncert organowy. W tym roku na organach piszczałkowych zagrał wykładowca łomżyńskiego DIMK oraz rzeczoznawca organowy naszej diecezji pan Sebastian Adamczyk. Wykonał preludia chorałowe Jana Sebastiana Bacha: „O Lamm Gottes, unschuldig”; „O Mensch, bewein dein Sunde Gross”; „Chrystus, der uns selig macht”. Utwory były poprzedzone recytowanym słowem, które wprowadzało w kontemplację i głębsze przeżycie duchowe słuchanych dzieł.

Tradycją wielkopostnego dnia skupienia organizowanego corocznie przez DIMK jest sesja naukowa, która w tym roku, ze względu na panującą pandemię, miała miejsce nie w siedzibie Instytutu, lecz w łomżyńskiej katedrze. Wspomniany już ks. dr Zbigniew Skuza, biblista, wykładowca i wicerektor łomżyńskiego seminarium, wygłosił wykład pt. „Muzyka w Biblii jako wyraz uwielbienia Boga”. W swojej prezentacji ukazał, że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże został obdarzony przez Boga różnymi uzdolnieniami, zmysłem estetycznym i pragnieniem piękna. Pismo Święte ukazuje, że człowiek od samego początku zajmował się śpiewem i grą. Już w Księdze Rodzaju wspomniany jest Jubal, jeden z pierwszych ludzi, od którego „pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie”. Najstarsze teksty biblijne, jak „Pieśń Mojżesza” (por. Wj 15, 1-18) czy „Pieśń Debory” (por. Sdz 5) są utworami poetyckimi przeznaczonymi do śpiewania. W Biblii muzyka towarzyszy człowiekowi w różnych okolicznościach jego życia a jej brak zawsze jest oznaką smutku. Muzyka odgrywa szczególną rolę w uwielbieniu Boga. Poprzez muzykę człowiek zwraca się do Boga, wielbi Go, chwali, i błaga o miłosierdzie. W tym wymiarze, jak zwrócił uwagę prelegent, szczególną rolę zajmują Psalmy mające swoje stałe miejsce w naszych liturgiach.

Komunikatami Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej oraz podziękowaniami wszystkim muzykom kościelnym za ich obecność zakończył spotkanie ks. Kazimierz Ostrowski, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży.

źródło: www.wzasiegu.pl