72337016 405529490138176 5042893923127656448 nDiecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej uroczyście rozpoczął rok akademicki 2019/2020. Uroczystość inauguracyjną rozpoczęła Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem biskupa Diecezji Łomżyńskiej Tadeusza Bronakowskiego w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łomży.


Eucharystię celebrowali również: ks. Paweł Nocko rektor kościoła, ks. Artur Szurawski kanclerz Kurii Łomżyńskiej oraz ks. Kazimierz Ostrowski Dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży.

W homilii biskup zwrócił uwagę na szczególną rolę muzyki sakralnej w przeżywaniu tajemnicy wiary i przybliżaniu ludzi do Boga. Przypomniał, że najważniejszym celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych oraz budowanie wspólnoty wierzących. Podczas Eucharystii można było wsłuchać się w piękny śpiew chóru Instytutu, który wykonał m.in. Ave Verum Michała Sławeckiego oraz części stałe z Mszy VIII de Angelis. Po wspólnej modlitwie, studenci, wykładowcy oraz zaproszeni goście, udali się do auli Instytutu, gdzie hymnem państwowym rozpoczęła się uroczysta sesja inauguracyjna.

Słowa powitania skierował do wszystkich zgromadzonych ks. kan. Kazimierz Ostrowski Dyrektor Instytutu szczególnie ciepło witając studentów roku pierwszego. Następnie w swoim przemówieniu podsumował pracę minionego roku akademickiego. Przywołał liczne wydarzenia z życia Kościoła i państwa w których uczestniczyła społeczność Instytutu m.in. diecezjalny dzień skupienia organistów, uroczystości święceń diakonatu i prezbiteratu, uroczystości kościelne w parafiach diecezji łomżyńskiej, koncerty chóralne i koncerty organowe na festiwalach jak również prowadzenie warsztatów muzycznych. Ksiądz dyrektor poinformował również o przeprowadzonych remontach organów piszczałkowych w naszej diecezji.

Inauguracja nowego roku akademickiego była również okazją do wręczenia dyplomów absolwentom Instytutu: Adamowi Jasińskiemu, Piotrowi Konarzewskiemu, Jarosławowi Biernackiemu oraz Dariuszowi Stypułkowskiemu. Był to wzruszający moment nie tylko dla dyplomantów, ale również dla wszystkich zgromadzonych.
Radosnym momentem dla społeczności Instytutu było złożenie ślubowania i immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy pomyślnie zdali egzaminy wstępne. W tym roku 14 osób zostało przyjętych do Instytutu, ale ostatecznie 12 osób zdecydowało się na podjęcie kształcenia.

Przedstawiciel studentów Karolina Górska przywitała wszystkich zgromadzonych zapewniając nowych kolegów i koleżanki, że Instytut pomoże im zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do pełnienia funkcji muzyka kościelnego. Podkreśliła, że kluczową rolę odgrywa doskonale wykształcona kadra dydaktyczna, dobrze wyposażone w instrumenty muzyczne aule wykładowe oraz możliwość zdobycia doświadczenia muzycznego poprzez uczestnictwo w licznych koncertach muzyki sakralnej.
Chór Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży wykonał uroczysty hymn Gaude Mater Polonia a następnie wszyscy uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu inauguracyjnego „O relacji liturgii i muzyki sakralnej” ks dra Pawła Nocko wykładowcy liturgiki w WSD w Łomży. Prelegent wielokrotnie podkreślał, że muzyka sakralna jest integralną częścią liturgii, ponieważ towarzyszy świętym czynnościom, w których urzeczywistnia się misterium Chrystusa. Podobnie jak liturgia muzyka jest aktem, w którym jako Kościół składamy Bogu uwielbienie i dziękczynienie. Błędem jest zatem używanie względem niej określenia oprawa muzyczna. Uroczystość inauguracyjna roku akademickiego 2019/2020 w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży zakończyła się radosnym śpiewem Gaudeamus Igitur oraz błogosławieństwem biskupa.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży został powołany 1 września 2014 roku przez biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Jego działalność jest kontynuacją Diecezjalnego Instytutu Organistowskiego utworzonego we wrześniu 1971 roku z inicjatywy biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego. W roku akademickim 2019/2020 Instytut kształci 38 studentów pod kierunkiem 10 wykładowców. Dyrektorem Instytutu jest ks kan. Kazimierz Ostrowski.

 

źródło: hwww.wzasiegu.pl