UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
2019/2020


Vivat Academia                                  vivant professores
vivat membrum quodlibet                        vivant membra quaelibet
semper sint in flore                                 semper sint in flore!


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

wykładowców, pracowników, studentów i muzyków kościelnych
na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020 
w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży
dnia 2 października 2019 roku.
 

Program uroczystości:
9.00 Próba chóru studentów DIMK 
(obecność obowiązkowa)
10.00 Msza Święta pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp Tadeusza Bronakowskiego
w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży
11.15 Sesja inauguracyjna
- Hymn państwowy
- Powitanie i przemówienie: ks. kan. mgr lic. Kazimierz Ostrowski, Dyrektor DIMK
- Wręczenie dyplomów absolwentom DIMK
- Immatrykulacja studentów I roku
- Przemówienie przedstawiciela studentów
- Gaude Mater Polonia chór DIMK
- Wykład inauguracyjny: „O relacji liturgii i muzyki sakralnej” 
ks. dr Paweł Nocko, wykładowca liturgiki w WSD w Łomży
- Gaudeamus igitur chór DIMK
- Poczęstunek

W oczekiwaniu na spotkanie
Ks. Kazimierz Ostrowski