Dzien Skupienia 201916 marca 2019 r. w sobotę, odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia Organistów Diecezji Łomżyńskiej. W corocznym spotkaniu wzięło ponad stu muzyków z regionu. Organiści potrzebują czasu duchowej formacji, który przy okazji jest też formą odpoczynku od codziennej posługi.

 

Duchowa i muzyczna formacja muzyków kościelnych to jeden z istotnych przejawów troski Kościoła o piękno muzyki sakralnej. Pielęgnowaniu i rozwijaniu tej świadomości służą rekolekcje dla organistów. W diecezji łomżyńskiej tradycją stał się coroczny wielkopostny dzień skupienia muzyków kościelnych. Spotkanie odbyło się 16 marca 2019 roku w Łomży i zgromadziło ponad 100 organistów posługujących w naszej diecezji. Był to czas wspólnej modlitwy oraz refleksji nad właściwym kształtem muzyki sakralnej.

Spotkanie muzyków kościelnych rozpoczęło się nabożeństwem pokutnym prowadzonym przez ks. kan. Adama Filipowicza, diecezjalnego ojca duchownego, w katedrze łomżyńskiej. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania konferencji ascetycznej, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Centralnym punktem dnia była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa Tadeusza Bronakowskiego, którą celebrowali również ks. inf. Jan Sołowianiuk, ks. kan. Artur Szurawski, ks. prał. Jarosław Kotowski, ks. kan. Adam Filipowicz, ks. Sławomir Bartnicki oraz ks. kan. Kazimierz Ostrowski. W homilii ksiądz biskup podkreślił szczególne znaczenie posługi organisty w Kościele oraz wyraził wdzięczność za trud codziennej pracy wszystkim muzykom kościelnym. W czasie Mszy Świętej śpiewał chór Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży, który wykonał m.in. utwór „Zmiłuj się nade mną” Andrzeja Żery, Missa XI „Orbis Factor”, „O memoriale” G. P. da Palestriny oraz „Ave Verum” Michała Sławeckiego, natomiast na organach akompaniował Adam Tański, wykładowca DIMK w Łomży.

Podniosłym momentem było wręczenie medali Soli Deo honor et gloria wyróżnionym organistom za zasługi w upowszechnianiu muzyki kościelnej w diecezji łomżyńskiej. Zaszczyt ten spotkał Stanisława Winiarskiego, wieloletniego organisty katedry łomżyńskiej, Krzysztofa Szymanowskiego, wieloletniego wykładowcy Instytutu Organistowskiego w Łomży oraz Henryka Pruszyńskiego posługującego wiele lat w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej i Józefa Sakowicza, wieloletniego organisty parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.

Po Mszy Świętej uczestnicy dnia skupienia wysłuchali koncertu organowego w wykonaniu Michała Dąbrowskiego, organisty parafii pw. Krzyża Świętego w Warszawie. W programie zaprezentowane zostały utwory J. S. Bacha, J. Brahmsa oraz Mieczysława Surzyńskiego.

Kolejnym punktem spotkania była konferencja naukowa w siedzibie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży. Wykład „O poszukiwaniu piękna w akompaniamencie liturgicznym” wygłosił dr Michał Dąbrowski wykładowca Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie. Wystąpienie prelegenta spotkało się z wielkim uznaniem wśród organistów, którzy docenili ogromną wiedzę i umiejętności w praktyce liturgiczno-muzycznej.

Końcowym akcentem wielkopostnego dnia skupienia była część informacyjna. Ksiądz kan. Kazimierz Ostrowski, dyrektor DIMK w Łomży, przekazał zgromadzonym komunikaty Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej. Podsumował działalność Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży oraz zachęcał organistów do ciągłego podnoszenia kwalifikacji muzycznych. Głos zabrał również Sebastian Adamczyk, rzeczoznawca organowy diecezji łomżyńskiej, który przypomniał o obowiązku zgłaszania Komisji wszelkich remontów organów piszczałkowych diecezji łomżyńskiej. Niezwykle interesujące było wystąpienie ks. kan. Artura Szurawskiego, kanclerza kurii łomżyńskiej, który w przystępny sposób przedstawił temat nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych RODO.

Spotkanie zakończyło się gratulacjami złożonymi odznaczonym medalami organistom, podziękowaniem wszystkim muzykom kościelnym za uczestnictwo w wielkopostnym dniu skupienia, kapłańskim błogosławieństwem oraz wspólnym posiłkiem.Źródło: www.wzasiegu.pl