29573387 564391627275073 2590537375488321242 nRadość z wielkiego dzieła odkupienia Kościół przeżywa uroczyście w ciągu pięćdziesięciu dni między Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego a Niedzielą Zesłania Ducha Świętego. W tym okresie obchodzimy także święta Miłosierdzia Bożego oraz Wniebowstąpienia Pańskiego. Święta Wielkanocne stanowią centrum obchodów misterium chrześcijaństwa, tajemnicy zwycięstwa życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, wierności nad zdradą, pokory nad pychą, przebaczenia nad odrzuceniem. Pomagają nam, by wiara w zmartwychwstanie przeniknęła do głębi każdego z nas. Fundamentem tej wiary jest osobiste doświadczenie zwycięstwa Chrystusa, w czym pomagają nam również pieśni wykonywane podczas liturgii.

 

Okres Wielkanocny to 50 dni radości. Trwa on od niedzieli Zmartwychwstania do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Ten czas obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, jako "wielką niedzielę". Osiem pierwszych dni Okresu wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy. Obchodzi się je jako uroczystości, mają więc one charakter bardzo uroczysty. Wynika to z faktu, że prawda o Zmartwychwstaniu - największa i najradośniejsza powinna stać się osobistym przeżyciem każdego chrześcijanina. W tym przeżyciu pomocna ma być liturgia, zwłaszcza niedzieli, z których każda jest powtórzeniem Wielkanocy (stąd nazwy II, III itd. Niedziela Wielkanocy). Ostatnim dniem oktawy wielkanocnej jest II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego. Czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim, zawsze w czwartek, obchodzi się uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Polsce od 2003 r. jest ona przeniesiona na następującą po tym czwartku niedzielę - a więc na VII Niedzielę Wielkanocną. Dni powszednie po tej uroczystości aż do następnej soboty włącznie stanowią czas przygotowania i oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnicę. Ta uroczystość kończy Okres Wielkanocny.

1. Śpiewamy przez cały ten okres 50 dni we wszystkie 8 niedziel wielkanocnych oraz w dni powszednie pochwałę i radość Zmartwychwstania. W dni powszednie tygodnia uwzględniając treść przypadającego w danym dniu wspomnienia, święta czy uroczystości śpiewamy także pieśni wielkanocne. Pieśni maryjne śpiewamy każdego dnia w nabożeństwie majowym oraz w Mszach wspominających Matkę Chrystusa.

2. Do III niedzieli winniśmy śpiewać pieśni opisując fakt Zmartwychwstania Chrystusa, w późniejszym okresie będą przydatne pieśni traktujące o tajemnicy odrodzenia przez chrzest, o nowym życiu oraz zjednoczeniu z Jezusem. Pieśni proponowane na precesję rezurekcyjną:
· Chrystus zmartwychwstan jest
· Wesoły nam dzień dziś nastał
· Ciebie, Boga wysławiamy

W oktawie Wielkanocy i w niedziele wielkanocne:
· Alleluja, biją dzwony
· Alleluja, Jezus żyje
· Chrystus Pan zmartwychwstał
· Chrystus zmartwychwstan jest
· Nie zna śmierci Pan żywota
· Otrzyjcie już łzy płaczący
· Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie
· Wesel się, Królowo miła
· Wesoły nam dzień dziś nastał
· Wstał Pan Chrystus z martwych ninie
· Zwycięzca śmierci

Na Wniebowstąpienie Pańskie:
· Chrystus Pan w niebo wstępuje
· Otoczon gronem świętych Aniołów
· Przez Twoje święte Wniebowstąpienie
· Witaj, witaj dniu święty.