c_155_101_16777215_00_images_img_Wykladowcy_foto-Adamczyk-Sebastian.jpgSebastian Adamczyk - edukację w zakresie organów rozpoczął pod kierunkiem p. Mariana Kaszuby, organisty kościoła św. Aleksandra w Warszawie, jako najmłodszy student warszawskiego Instytutu Szkolenia Organistów, prowadzonego przez niezmiernie zasłużonego dla polskiej kultury muzycznej ks. Wojciecha Lewkowicza - muzyka, muzykologa i kompozytora. Naukę kontynuował w Państwowym Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie organów mgr Marietty Kruzel. W czasie nauki został laureatem I miejsca i głównej nagrody Ogólnopolskich Przesłuchań Klas Organów w Olsztynie. Póżniejsze studia w zakresie gry organowej ukończył w Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie pod kierunkiem prof. Joachima Grubicha. 

Swoją wiedzę i umiejętności doskonalił podczas studiów podyplomowych w zakresie historycznych praktyk wykonawczych w Akademii Muzycznej i Schola Cantorum Basiliensis w Bazylei – wiodącym europejskim centrum badań nad muzyką dawną. Studiował pod kierunkiem wybitnych autorytetów muzycznych: Jean – Claude Zehndera i Felisa Pachlatko (organy, klawesyn), Bernharda Edskesa i Georga Senna (historyczne budownictwo organowe, historyczne systemy strojenia), Johanna Sonnleitnera (kameralistyka). W czasie tychże studiów brał również udział w wyjazdach naukowych w celu praktycznego zapoznania się ze stylami europejskiego budownictwa organowego oraz wiodącymi nurtami rekonstrukcji instrumentów wraz z najbardziej znaczącymi ich przykładami. Uczestniczył również w licznych mistrzowskich kursach interpretacji muzyki organowej i klawesynowej prowadzonych przez takich artystów jak: L.Gonzales-Uriol (Hiszpania), G.Bovet (Szwajcaria), L.F.Tagliavini (Włochy), M.Radulescu (Austria), M.Chapuis (Francja), W.Zerer (Niemcy), H.Dreyfus (Francja), G.Leonhardt (Holandia).Uczestniczył w seminarium poświęconym problematyce wykonawstwa utworów G.Frescobaldiego na Uniwersytecie w Bazylei, prowadzonym przez wybitnego znawcę tej problematyki, L.F Tagliaviniego. Dwukrotny stypendysta francuskiej fundacji „Les Treilles” Jeana i Annette Schlumberger w zakresie muzyki. Koncertował w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Francji i Hiszpanii. Brał udział w sesjach naukowych, poświęconych historii budownictwa organowego i praktyk wykonawczych (AM Kraków, AM Katowice, AMiFC Warszawa, UKSW).

Historyczne budownictwo organowe i systemy strojenia stanowią obszar jego szczególnych zainteresowań. Jest autorem rekonstrukcji systemu temperacji Jana z Lublina, zawartego w słynnej tabulaturze z 1540 r., zastosowanego m. in. w zrekonstruowanych XVII-wiecznych organach kościoła św. Krzyża w Krakowie. Po raz pierwszy wyniki rekonstrukcji zaprezentowane zostały w ramach wykładu otwartego w Akademii Muzycznej w Bazylei. Brał udział w pracach komisji dotyczących rekonstrukcji zabytkowych organów, m. in. w Jędrzejowie, Olkuszu, Św. Lipce, Łowiczu, Krakowie, Niemirowie, Słomczynie, Białymstoku.

W ramach imprez kulturalnych, organizowanych w Belgii na zakończenie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej został zaproszony do wykonania koncertu na zabytkowych organach kościoła Les Minimes w Brukseli, którego program składał się z polskich kompozycji organowych i wokalnych (2011). Poprowadził tam również kurs, poświęcony muzyce polskiej i polskim organom.

Brał udział w międzynarodowej konferencji „Znaczenie i przyszłość organów” w Zurychu (2011), która zakończyła się podpisaniem tzw. "Deklaracji Zurychskiej" o znaczeniu organów dla kultury europejskiej.

Nagrał dwie płyty, zawierające utwory organowe Feliksa Nowowiejskiego: „In Paradisum” op. 61 (Dux 0807) oraz „Róże Św.Teresy” (Dux 0926). Dla wytwórni „Acte Préalable” nagrał również płytę CD, zawierającą utwory z Tabulatury Warszawskiej - polskiego zabytku muzycznego z XVII w. (AP 0070). Dokonał prawykonań utworów organowych kompozytorów polskich w kraju i za granicą. Jest autorem publikacji w specjalistycznych wydawnictwach krajowych i zagranicznych takich jak „Musika Sacra Nova”, „Ars Organi”, bierze udział w audycjach radiowych popularyzujących organy i muzykę organową.

W latach 2002 - 2012 prowadził działalność dydaktyczną w Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (organy, literatura organowa, organoznawstwo). Jest także czynnym organistą liturgicznym. Prowadzi wykłady w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży. Jest członkiem Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej Diecezji Łomżyńskiej. Działa jako rzeczoznawca w zakresie budownictwa organowego.

Jest członkiem Cechu Rzemiosł Różnych m. st. Warszawy (konsultant w sprawach technicznych, współdziałający z sekcją zawodową organmistrzów oraz monterów i stroicieli fortepianów i pianin oraz z komisją egzaminacyjną czeladniczo – mistrzowską przy Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie).